Nowa odpowiedzialność solidarna w VAT

Nowelizacja przepisów

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku nakładają na przedsiębiorców nowy obowiązek dokonywania płatności na te rachunki bankowe, które zostały wyznaczone na białej liście podatników przez Ministerstwo Finansów.

Czym jest tzw. biała lista?

Biała lista umożliwia zweryfikowanie naszego kontrahenta, jako czynnego podatnika VAT.

Z dniem jej wejścia w życie, utworzona została nowa solidarna odpowiedzialność przedsiębiorców. W sytuacji, gdy w sposób niewłaściwy zaksięgujemy przelew, a konto kontrahenta nie będzie znajdowało się na białej liście, będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność nabywającego, względem sprzedawcy.

Kogo dotyczy solidarna odpowiedzialność?

Na podstawie przepisu art. 117ba Ordynacji podatkowej, podatnicy VAT, którzy dokonają płatności na nieodpowiedni rachunek, czyli taki spoza białej listy, mogą odpowiadać solidarnie z dostawcą towarów za poczynione przez niego zaległości podatkowe całym swoim majątkiem do wysokości VAT, przypadającego na danej fakturze.

W jakim przypadku wystąpi odpowiedzialność VAT?

Nowa solidarna odpowiedzialność w VAT, zaistnieje tylko w sytuacji, gdy:

– dokonana zostanie płatność na rachunek bankowy spoza białej listy i jest to zapłata należności za świadczenie usług bądź dostawę towarów
– dostawca towarów albo usługodawca, będzie figurował, jako czynny podatnik VAT
– zgodnie z odrębnymi przepisami wyniknie obowiązek uiszczenia płatności na rachunek płatniczy.
Poza przypadkami wymienionymi powyżej solidarna odpowiedzialność nie wystąpi.

Wyłączenie odpowiedzialność solidarnej w VAT

Nie będzie miała miejsca solidarna odpowiedzialność w przypadku, gdy podatnik w ciągu 3 dni złoży zawiadomienie ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego do wystawcy faktury, o dokonaniu przez nas płatności na rachunek spoza białej listy.

Dlatego, gdy wystąpi taka sytuacja i chcemy uniknąć sankcji, należy niezwłocznie powiadomić o tym dany urząd. Na tej samej zasadzie będziemy wyłączeni w wypadku split payment.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here