Gdy prowadzisz biznes dokonujesz transakcji kupna i sprzedaży wielokrotnie. W każdej takiej transakcji pośredniczy gotówka. Nie jest to jednak jedyny możliwy sposób przeprowadzania transakcji. Co powiesz na to, żeby wyłączyć pieniądze z obiegu i wymieniać się z kontrahentem samymi towarami? Ta zamiana to właśnie odpowiedź na pytanie czym jest barter. Innymi słowy, barter to bezgotówkowa wymiana towarów lub usług na inne towary lub usługi.

Jak działa barter?

Barter dwustronny ma oczywiście sens wtedy, gdy obie strony transakcji wzajemnie potrzebują swoich towarów czy też usług. W takim wypadku strony ustalają wartość swojej oferty i dążą do tego, by wyrównać bilans po obu stronach. Można powiedzieć, że każda strona jest jednocześnie nabywcą i sprzedawcą.

A czym jest barter w kontekście umowy? Jak powinien wyglądać na papierze? Z prawnego punktu widzenia podpisywanie umowy nie jest niezbędne, ale może się przydać w trakcie ewentualnego sporu. Umowa barterowa powinna zawierać opis przedmiotów, które podlegają wymianie, zasady rozliczania oraz ustalenia odnośnie terminów dostawy towarów lub realizacji usług.

Warto podpisać umowę, ponieważ daje ona gwarancję, że obie strony zgadzają się co do założeń barteru. Zwykłe „dogadanie się” może nie wystarczyć w praktyce, zwłaszcza, gdy jedna ze stron przestanie się wywiązywać z kontraktu. Umowa daje też pewność, że strony właściwie rozumieją swoje wzajemne zobowiązania.

Barter a podatki

Odpowiedź na pytanie o to czym jest barter trzeba jeszcze uzupełnić informacją na temat podatków. Niestety to, że transakcja jest bezgotówkowa nie oznacza, że można ominąć podatek dochodowy lub VAT. Wszystkie transakcje powinny być rejestrowane w księgach rachunkowych – pod tym względem nie różnią się od transakcji gotówkowych. Powodują też takie same skutki podatkowe.

Dobra wiadomość na temat barteru i podatków jest natomiast taka, że jest on całkowicie zgodny z prawem podatkowym. Jednocześnie stanowi wygodną alternatywę dla przedsiębiorców, bo nie wymaga angażowania gotówki.

Barter może być też dobrym rozwiązaniem na arenie międzynarodowej, gdy istnieją duże przeszkody w kwestii wymiany walutowej. Wymiana barterowa pozwala na obejście szalejących kursów lub wysokiej marży.

Serwisy barterowe

Warto dodać, że barter nie musi być transakcją dwustronną. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zaangażowało się więcej podmiotów. Czym jest barter wielostronny? To sytuacja, w której wielu przedsiębiorców wymienia się towarami lub usługami na podstawie wspólnej umowy. Barter wielostronny może być praktycznym rozwiązaniem, gdy dwie strony nie potrzebują wzajemnie swoich towarów. Wówczas podmiot A, może przekazywać towar podmiotowi B, podmiot B dostarczać usługi firmie C, z kolei C wysyła produkty do A. Oczywiście barterowe umowy mogą być bardziej skomplikowane i obejmować znacznie więcej podmiotów.

W sieci powstały też serwisy do wymiany barterowej, w których wartość produktu lub usługi jest reprezentowana przez punkty. Następnie pulę punktów można wykorzystać podczas wymiany z innymi przedsiębiorcami.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here