W celu oceny poziomu kompetencji pracowników oraz określenia ich drogi rozwoju stosuje się metodę Development Center. To obiektywne, złożone i skuteczne narzędzie, które pomaga wykorzystać i podnosić potencjał personelu oraz zaplanować awanse zawodowe i stworzyć plany szkoleniowe.

Czym jest Development Center?

Development Center polega na przeprowadzeniu sesji ćwiczeń i zadań, zarówno grupowych, jak również indywidualnych. Zadania te mogą obejmować scenki symulacyjne, dyskusje grupowe, gry i ćwiczenia pisemne. Całość można także uzupełnić testami osobowości lub inteligencji. Okoliczności przeprowadzania wszystkich zadań powinny być zbliżone do warunków panujących na co dzień na określonym stanowisku.

Każda sesja DC powinna kończyć się spotkaniem podsumowującym oraz udzieleniem informacji zwrotnej pracownikom odnośnie ich wyników.

Development Center podstawą do dalszych działań

Efektem sesji DC jest raport dający informacje o indywidualnej ocenie kompetencji każdego pracownika, porównanie wyników, opracowanie rankingów oraz odniesienie ich do stworzonego wcześniej profilu. Często wskazuje także mocne i słabe strony całej ocenianiej grupy pracowników.  Sesja DC prowadzić może do podjęcia szeregu decyzji w stosunku do dalszego rozwoju personelu.

W oparciu o wyniki Development Center podejmowane są następujące działania:

– zaprojektowanie sesji szkoleniowych, złożonych ze szkoleń wewnętrznych lub zewnętrznych,

– stworzenie programów talentowych,

– przydzielenie awansów zawodowych,

– przesunięcia stanowiskowe.

Development Center jest więc narzędziem, które ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, jak najlepsze wykorzystywanie potencjału jej pracowników, a także ich stały i nieprzerwany rozwój. Stosowanie tej metody diagnostycznej coraz częściej wykorzystują nowoczesne firmy do własnego rozwoju oraz budowania pozytywnej opinii wśród potencjalnych pracowników.

Więcej o Development Center dowiesz się na stronie: considero.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here