Biuro Informacji Kredytowej wkracza na rynek instytucji pozabankowych. Wymiana informacji pomiędzy różnymi sektora finansowymi jest w stanie przynieść wiele korzyści uczestnikom rynku pozwalając m.in.: ograniczenie liczby tzw. klientów nadaktywnych, a więc tych, którzy zaciągnęli ponad 10 zobowiązań wobec instytucji finansowych. Korzyści powinni odczuć także konsumenci.

Proces związany z wymianą i współdzieleniem danych w sektorze bankowym i pozabankowym nabiera tempa, a w szczególności dynamicznie przebiega to na rynku firm pożyczkowych, gdzie czołowi gracze chcą dostosować się do przyszłych regulatorów. Zgodne z informacjami podanymi przez BIK wynika, że ponad połowa klientów, którzy chcieli nawiązać współpracę z firmą pożyczkową, złożyła prawie jednocześnie wniosek o kredyt w banku- Umacnianie pozycji BIK na rynku pozabankowym poprzez wymianę informacji jest, więc nie tyle celem strategicznym Biura, co niezbędnym działaniem w kierunku poprawienia bezpieczeństwa całego sektora finansowego.

Należy nadmienić, że poszerzenie zakresu działań prowadzonych przez BIK pozwoli również na ograniczenie liczby kredytobiorców nadaktywnych, czyli takich, którzy posiadają więcej niż 10 kredytów. W 4 kwartale 2013 r. zadłużenie klientów nadaktywnych wynosiło 8,0 mld PLN, z czego połowa (4,0 mld PLN) to kredyty przeterminowane, co oznacza, że opóźnienia w ich spłacie przekroczyły 90 dni. Tylko, co piąta osoba ubiegająca się o pożyczkę nie ma historii kredytowej w BIK. Są to przeważnie ludzie młodzi, wchodzący po raz pierwszy na rynek kredytowy. Połowa ubiegających się o pożyczkę, ma w bazach BIK informacje o zaleganiu w obsłudze.

Miejmy na uwadze to, że poszerzenie zakresu działań prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej pozwoli na ograniczenie liczby kredytobiorców nadaktywnych, czyli takich, którzy posiadają więcej niż 10 kredytów.

Otwarcie Biura na współpracę z podmiotami spoza sektora bankowego udzielającymi kredytu konsumenckiego staje się możliwe. Warto dodać, że odbywa się to w oparciu o regulacje prawne zawarte w Dyrektywie i Ustawie o kredycie konsumenckim. Warunkiem nawiązania współpracy z Biurem Informacji Kredytowej dla firmy udzielającej kredytów konsumenckich jest respektowanie zasady wzajemności. Podmioty te muszą, więc mieć możliwość przekazywania danych na temat swoich klientów do bazy BIK, po uprzednim uzyskaniu od nich wymaganych zgód. Tym samym oba segmenty rynku: banki i firmy pożyczkowe, uzyskują pełniejszy obraz sytuacji swoich klientów.

Biuro Informacji Kredytowej oraz czołowa firma pożyczkowa Vivus.pl zawarły niedawno umowę na współdzielenie i wymianę danych o charakterze kredytowym. Miejmy na uwadze fakt, że Vivus jest kolejnym partnerem BIK z rynku pozabankowego, który przystępuje do projektu współdzielenia danych. Zgodnie z informacjami podanymi przez ekspertów ta współpraca jest korzystna z punktu widzenia klienta.

Klienci korzystający z usług firm pożyczkowych zyskują teraz możliwość budowania swojej pozytywnej historii kredytowej. Za sprawą tego typu działań możliwe staje się zwiększenie ich wiarygodności w kontakcie z bankami i ułatwi otrzymanie atrakcyjnych warunków kredytu w przyszłości. Informacja o zadłużeniu poza sektorem regulowanym będzie również dostępna w raportach o sobie, które każdy może szybko pobrać on – line ze strony internetowej BIK.

Aby decyzja o chwilówce była dla nas dobrym rozwiązaniem, koniecznie należy skorzystać z rankingu firm pożyczkowych na stronie chwilowkiok.pl Poprzez informacje tam udostępnione możliwe będzie podjęcie decyzji o współpracy z instytucją pozabankową oferująca najlepszą ofertę chwilówek. Pożyczka przez Internet nie musi wiązać się z wysokimi kosztami prowizji – przekonaj się sam.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here