Najlepsze strategie forex

W domenie publicznej znajduje się wiele strategii handlu na rynkach finansowych, w tym na rynku Forex. Wśród tej różnorodności strategii handlowych trudno jest dokonać wyboru na korzyść jakiejś konkretnej dlatego porozmawiajmy o najczęściej wykorzystywanych strategiach przez profesjonalistów na rynku kapitałowym.

Day trading (Intraday Trading)

Day trading to strategia, która zakłada otwieranie i zamykanie pozycji handlowych tego samego dnia (intraday), żadna z pozycji nie jest utrzymywana przez noc lub przenoszona na następny dzień.

Ta strategia handlu na rynku Forex, tu znajdziesz dalsze informacje na temat dostępnych instrumentów finansowych jest jedną z najbardziej popularnych wśród inwestorów. Jego popularność wynika z faktu, że zamykając pozycje codziennie, inwestor może reagować bardziej elastycznie na wydarzenia rynkowe niż stosując position trading czy swing trading, np. unikając luk cenowych na otwarciu rynku.

Handel pozycyjny (Position trading)

Handel pozycyjny to strategia handlowa, która opiera się na pracy z długimi interwałami czasowymi. Wykresy długoterminowe, od dziennego do miesięcznego, są używane w handlu pozycyjnym, aby określić kierunek rynku. Dzięki tej strategii, inwestorzy mogą utrzymywać pozycje otwarte przez dni do tygodni, a czasami nawet dłużej, w zależności od trendu. Inwestorzy szukają sekwencji wyżów i niżów, aby określić kierunek ruchu cen.

Poprzez złapanie trendu, inwestorzy starają się korzystać zarówno z zysków i strat w wartości aktywów. Inwestorzy zazwyczaj otwierają pozycje, gdy trwa trend (np. gdy cena pary walutowej zaczyna rosnąć) i wychodzą z nich, gdy trend się kończy. Oznacza to, że stosowanie strategii handlu pozycyjnego w okresach wysokiej zmienności rynku jest ryzykowne.

Swing Trading

Swing trading jest strategią inwestycyjną, która wykorzystuje korektę rynkową (pullback) w procesie formowania się trendu do wejścia na rynek. Traderzy, którzy korzystają z tej strategii, z reguły wchodzą w transakcję w momencie zmiany trendu.

W takiej sytuacji zazwyczaj występuje pewna zmienność cen, gdyż nowy trend dopiero próbuje się umocnić. Swing traderzy kupują lub sprzedają aktywa w miarę wzrostu zmienności. Zazwyczaj utrzymują oni pozycje otwarte dłużej niż jeden dzień, ale i tak przez krótszy okres niż traderzy stosujący handel pozycyjny. Swing trading nie musi dokładnie przewidywać szczytu lub najniższego punktu spadków cen, może być stosowany na dowolnum stabilnym rynku, który jest pewny swojego kierunku trendu. Rynek, który porusza się w ograniczonym zakresie lub w trendzie bocznym jest ryzykowny dla swing traderów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here