Barszcz Sosnowskiego to inwazyjny i niebezpieczny chwast

Uprawa barszczu Sosnowskiego na pasze została w większości miejsc zaniechana, po części dlatego, że pachnące anyżem rośliny wpływają na smak mięsa i mleka zwierząt, które je zjadają, a także częściowo ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi i bydła.

Ze względu na coraz większą wiedzę o inwazyjnych zachowaniach barszczu Sosnowskiego oraz o toksyczności tej rośliny wśród władz i ogółu społeczeństwa, ryzyko celowego wprowadzenia na nowe tereny jako rośliny ozdobnej jest niskie i maleje.

Barszcz Sosnowskiego to największa roślina zielona

Barszcz Sosnowskiego jest jedną z największych roślin zielonych, dorasta nawet do 4 metrów, a baldachy kwiatów mają nawet metr średnicy. Jest to roślina inwazyjna pochodząca z Kaukazu, w Europie rozprowadzana jest głównie w częściach wschodnich, odzwierciedlając historię sadzenia w byłym ZSRR. Najwięcej obszarów występowania barszczu Sosnowskiego posiada Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Węgry, Polska i Ukraina.Barszcz Sosnowskiego występuje głównie na siedliskach sztucznych, jak drogi, pola uprawne, opuszczone podwórza i ogrody, zarośla, łąki, parki, pastwiska, opuszczone sady. Ten chwast szybko wkracza nie tylko na tereny otwarte, ale także na przestrzenie wzdłuż zbiorników wodnych, dróg i lasów. Jego naturalizacji sprzyja tereny opuszczone, na których wcześniej miały miejsce działania związane z gospodarowaniem gruntami. W siedliskach przyrodniczych barszcz Sosnowskiego rozwija duże drzewostany, przykładowo na łąkach, w dolinach rzecznych i na obrzeżach lasów, a także na rozlewiskach rzek i jezior. Jest to silnie dominujący gatunek, z którym trzeba walczyć wszelkimi dostępnymi metodami. Barszcz przytłacza rodzime gatunki na zajętych terenach i dlatego okolice występowania barszczu są ubogie w bioróżnorodność. Ponieważ barszcz sosnowskiego jest gatunkiem bardzo ekspansywnym, może atakować i zasiedlać się nie tylko w miejscach zarośniętych i przydrożnych, ale także w naturalnych zbiorowiskach roślinnych. Furanokumaryny obecne w soku tego chwastu powodują powstawanie oparzeń, pęcherzy i blizn u ludzi, może czasami wpływać również na pasące się zwierzęta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here