Sposobów na inwestowanie i pomnażanie pieniędzy jest bardzo wiele. Oszczędności można gromadzić na korzystnie oprocentowanych lokatach i kontach oszczędnościowych, opłaca się inwestowanie w nieruchomości, których wartość stale rośnie, wielu ceni sobie inwestowanie na giełdzie lub też w obligacje korporacyjne. Jedną z możliwości są również fundusze inwestycyjne, które postrzegane są jako jeden z najprostszych sposobów pomnażania majątku.

Fundusze inwestycyjne – co to takiego?

Fundusze inwestycyjne definiuje się jako zbiorowe formy inwestowania środków pieniężnych w instrumenty finansowe. Klient, decydując się na zakup funduszy inwestycyjnych, wybiera konkretne towarzystwo i przekazuje mu kapitał. Jego środki zasilają konto danego funduszu i staje się on niejako współwłaścicielem zgromadzonych w funduszu środków, ale nimi nie zarządza. Zajmują się tym specjaliści – zarządzający – którzy decydują, w co zainwestować pieniądze. Mogą to być aktywa takie jak akcje, obligacje skarbowe, waluty, surowce czy nieruchomości. Warto więc podkreślić prostotę takiego sposobu inwestowania. Osoba inwestująca środki w fundusze nie musi posiadać wiedzy na temat rynków finansowych i giełdy, ponieważ strategię  opracowuje towarzystwo. Klient w każdej chwili może również wycofać się z inwestycji.

Mówi się, że fundusze inwestycyjne działają bardzo podobnie do banków – zbierają pieniądze od klientów i zamieniają je na tzw. jednostki uczestnictwa, których wartość rośnie lub maleje.

W ramach jednego funduszu budowany jest cały portfel inwestycji i lokat, a duża skala operacji umożliwia wygenerowanie zdecydowanie większych zysków niż w przypadku indywidualnego inwestora. Oczywiście fundusze pobierają od klientów odpowiednie prowizje, natomiast ze względu na efekty, które przynoszą tak skomponowane działania, inwestycja w fundusze jest zdecydowanie bardziej opłacalna.

Rodzaje funduszy

Ze względu na różne preferencje klientów odnośnie zysków i ryzyka towarzystwa oferują różne rodzaje funduszy. Wyróżnia się fundusze ryzykowne, w ramach których inwestuje się przede wszystkim w akcje. Jak sama nazwa wskazuje wiążą się one z duży ryzykiem straty finansowej, ale też i z szansami na znaczny zysk. Kolejny rodzaj to fundusze bezpieczne lokujące środki w instrumenty postrzegane jako bezpieczne – lokaty, obligacje – które jednak nie przynoszą dużych zysków. Jest to rozwiązanie skierowane do klientów, którzy chcą po prostu ulokować pieniądze, a ewentualny zysk nie jest dla nich kluczowy. Fundusze mieszane z kolei są połączeniem wyżej wymienionych rodzajów, kapitał na nich zgromadzony inwestowany jest w rozmaite instrumenty. Fundusze dzieli się również ze względu na inne, bardziej szczegółowe kategorie.

Fundusze poleca się wszystkim osobom posiadającym wolny kapitał, które nie posiadają wiedzy na temat wiedzy na temat finansów oraz czasu na dokonywanie operacji. Dzięki różnym stopniom ryzyka i potencjalnych zysków, kupując fundusze inwestycyjne, klienci mogą dobrać rozwiązanie idealnie dostosowane do ich potrzeb – bezpiecznie ulokować pieniądze lub powiększyć swój kapitał.

Źródło: MDDP Outsourcing – Księgowość funduszy inwestycyjnych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here