Wyjeżdżać? Nie wyjeżdżać? Oto jest pytanie. Zdarza się jednak, że życie samo podejmuje za nas decyzje. Praca za granicą to świetny sposób na zdobycie doświadczenia, warto zatem podjąć wszelkie ryzyko. Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria – alternatyw nie brakuje. Jednego czego brakuje – to naszego zdecydowania.

Metody poszukiwania pracy za granicą

Ofert pracy należy szukać będąc jeszcze w Polsce. Do kogo warto zwrócić się o pomoc?

Lista możliwości (czyli gdzie, jak i u kogo szukać zatrudnienia?):

• Internet (Sieć to nieograniczona baza informacji, korzystajmy z niej jak najczęściej; istotne jest jednak, aby sięgać wyłącznie po sprawdzone serwisy),
• EURES (czyli Sieć Europejskich Służb Zatrudnienia),
• agencje pośrednictwa pracy (przed skorzystaniem z usług agencji, sprawdźmy, czy dana organizacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia),
• rodzina/przyjaciele (być może ktoś z rodziny bądź znajomych ułatwi nam strat na obczyźnie).

Uwaga!

Wyjeżdżając do pracy „w ciemno”, ciekawych stanowisk szukajmy:

• w Internecie (na specjalnych portalach internetowych),
• w lokalnej prasie,
• w miejscowych urzędach pracy.

Jak postępować przed najważniejszym wyjazdem do pracy w życiu?

W pierwszej kolejności należy:

– sprawdzić przyszłego szefa (w tym celu można: przejrzeć opinie pracowników oraz obejrzeć stronę internetową firmy),
– zaopatrzyć się w najistotniejsze dokumenty (o dokumentach powiemy w dalszej części artykułu),
– dokonać zakupu biletu powrotnego,
– ocenić swoje umiejętności językowe,
– zadbać o wystarczające środki finansowe,
– zabrać ze sobą potrzebne adresy (m.in. adresy znajomych oraz adres konsula).

Uwaga!

Zanim wyjedziemy do pracy za granicę, zapoznajmy się z cenami podstawowych usług i artykułów (m.in. artykułów spożywczych). Takie działanie znacznie ułatwi nam życie.

Dokumenty

Wykaz najistotniejszych pism i zaświadczeń:

• ważny dokument tożsamości (tj. paszport bądź dowód osobisty),
• inne dokumenty (m.in. akt urodzenia, ksero dokumentacji medycznej, dokumenty dotyczące obecnego bądź poprzednich związków małżeńskich),
• zezwolenie na pobyt (nie zawsze jest ono wymagane),
• dokumenty aplikacyjne (m.in. CV przetłumaczone na język angielski bądź język kraju, do którego wyjeżdżamy oraz kopie dyplomów, referencji i dokumentów poświadczających nasze umiejętności),
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – wniosek o wydanie bezpłatnej karty powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (bądź jego delegaturze); wniosek można złożyć osobiście lub korespondencyjnie (tj. listownie bądź faksem).

Wyjazd za granicę (nawet najlepiej zorganizowany) nigdy nie gwarantuje nam pełnego bezpieczeństwa. Istotne jest zatem, aby przygotować się na każdą możliwą ewentualność.

Opłaty

Istotnym podkreślenia jest fakt, że agencje zatrudnienia nie mogą (i nie maja prawa) żądać pieniędzy od osób poszukujących pracy. Dla uściślenia, nie mogą pobierać:

– kaucji,
– przedpłat,
– opłat z tytułu wskazania pracodawcy zagranicznego.

Praca za granicą (obok wielu pozytywnych aspektów) niesie za sobą także szereg przykrych konsekwencji. Na wszystko istnieje jednak odpowiedź, warto zatem znać swoje prawa.

Co robić, gdy czujemy się oszukani przez pracodawcę?

Istotnym podkreślenia jest fakt, że pracodawca nie ma prawa:

• zabrać nam dokumentu tożsamości (np. paszportu),
• zmuszać nas do pracy po godzinach oraz w dni wolne,
• zalegać z wypłatą wynagrodzenia oraz wypłacać honorarium niższego niż dopuszcza umowa.

Jeśli osoba zatrudniona czuje, że jej prawa są łamane, może:

• powiadomić policję,
• zwrócić się o wsparcie do konsulatu RP.

Konsul RP – kiedy może nam pomóc?

Na przykład:

• w sytuacji, gdy zgubimy dokumenty (paszport, dowód osobisty) bądź padniemy ofiarą złodziei (po sprawdzeniu tożsamości, konsul może wystawić nam paszport tymczasowy),
• w sytuacji, gdy stracimy pieniądze,
• w sytuacji, gdy zostaniemy aresztowani (konsul może powiadomić rodzinę o aresztowaniu, może również odwiedzić aresztowanego w więzieniu oraz dostarczyć mu listę adwokatów).

Czego nie może konsul RP?

Przede wszystkim:

• nie może płacić za nas – rachunków, mandatów, grzywien, kosztów adwokackich i sądowych oraz długów,
• nie może załatwiać zgody na pracę bądź zakwaterowania,
• nie może realizować usług, które wykonują – linie lotnicze, biura podróży/turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki.

Instytucje, które służą nam pomocą

1). La Strada (La Strada to organizacja, która zajmuje się zwalczaniem i zapobieganiem handlu ludźmi).

2). Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi.

3). Zielona Linia Powroty (portal dla osób, które planują wrócić do Polski).

4). Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” (”Barka” to organizacja pozarządowa).

Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w każdych okolicznościach (zarówno w kraju, jak i za granicą). Jeśli czujesz się zagrożony, padłeś ofiarą kradzieży bądź nie zgadzasz się z postępowaniem szefa, zwróć się o pomoc do konsula RP lub organizacji pozarządowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here