Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe pozwalają klientom ubezpieczycieli inwestować na rynku kapitałowym. Żeby można było w ten sposób pomnażać własny kapitał wystarczy wybrać odpowiednie ubezpieczenie inwestycyjne, a następnie, na podstawie bieżącej analizy rynku trafnie lokować własne pieniądze. W praktyce fundusz kapitałowy jest ubezpieczeniem na życie, zapewniającym wypłatę świadczenia.

Pomnażanie nagromadzonych środków

Wszystkie fundusze kapitałowe pozwalają pomnożyć posiadane środki, ponieważ zakup jednostek uczestnictwa w funduszu finansowany jest bezpośrednio ze składek osoby ubezpieczonej. Dzięki funduszom kapitałowym, takim jak profesjonalny fundusz od Vienna Life, można sobie pozwolić na dostęp do zróżnicowanych form instrumentów finansowych, takich jak akcje, czy obligacje. To ciekawy produkt, pozwalający odłożyć pewną nagromadzoną sumę środków, bądź zainwestować posiadany wolny kapitał. W przypadku, w którym chce się oszczędzać należy pomyśleć o składce regularnej, kiedy zaś ma się w planach inwestycje, to lepiej będzie pomyśleć o składce jednorazowej.

Pewność co do uzyskanych środków

To, że na ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym w Vienna Life można zyskać jest bezdyskusyjne. Pewność jest tym większa, kiedy sprawdzi się, jak do tej pory wyglądały inwestycje w tym towarzystwie. Vienna Life coraz bardziej stawia na kompetencje ekspertów z branży ubezpieczeniowej oraz finansowej, co przekłada się na zastosowanie innowacyjnych produktów – instrumentów finansowych. Są one przekazywane klientom, którzy coraz częściej doceniają zalety, jakie niesie ze sobą fundusz kapitałowy. Można zatem wysunąć wnioski, iż w najbliższym czasie Vienna Life cieszyć będzie się doskonałą renomą, jeśli jedynie utrzyma w ofercie inwestycje związane z funduszami kapitałowymi. Im bardziej ma się przemyślane postępowanie ze swoimi środkami finansowymi tym pewniejsze jest, że podejmie się słuszną decyzję. A fundusze kapitałowe to rzeczywiście pewny rodzaj inwestycji. Zaraz obok funduszy inwestycyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here