Jaki akt prawny reguluje Finanse publiczne w Polsce?
Jaki akt prawny reguluje Finanse publiczne w Polsce?

Jaki akt prawny reguluje Finanse publiczne w Polsce?

Finanse publiczne w Polsce są regulowane przez kilka aktów prawnych, które określają zasady gospodarowania środkami publicznymi oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Najważniejszym aktem prawnym w tej dziedzinie jest Ustawa o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych, często skracana jako UFP, jest podstawowym aktem prawnym regulującym finanse publiczne w Polsce. Została uchwalona w 2009 roku i od tego czasu wielokrotnie zmieniana i uzupełniana. Jej głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego zarządzania finansami publicznymi, kontrola wydatków oraz zapewnienie przejrzystości i efektywności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Ustawa o finansach publicznych określa m.in.:

  • Zasady budżetowe – czyli zasady dotyczące przygotowania, wykonania i kontroli budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
  • Procedury związane z planowaniem finansowym – określa, jakie dokumenty muszą być przygotowane w procesie planowania finansowego, takie jak wieloletnie ramy finansowe czy projekt ustawy budżetowej.
  • Zasady wydatkowania środków publicznych – reguluje, jakie wydatki mogą być ponoszone ze środków publicznych, jakie są ograniczenia w tym zakresie oraz jakie procedury muszą być przestrzegane.
  • Kontrolę finansową – określa zasady kontroli wydatków publicznych, w tym audyt finansowy, kontrolę wewnętrzną oraz kontrolę zewnętrzną.

Inne akty prawne

Oprócz Ustawy o finansach publicznych, istnieje wiele innych aktów prawnych, które regulują konkretne aspekty finansów publicznych w Polsce. Niektóre z nich to:

  • Ustawa o rachunkowości – określa zasady prowadzenia rachunkowości w sektorze publicznym.
  • Ustawa o zamówieniach publicznych – reguluje zasady udzielania zamówień publicznych oraz kontrolę nad wydatkami publicznymi w tym zakresie.
  • Ustawa o finansach samorządu terytorialnego – dotyczy finansów jednostek samorządu terytorialnego, takich jak gminy, powiaty i województwa.

Warto pamiętać, że przestrzeganie aktów prawnych regulujących finanse publiczne jest niezwykle istotne dla zapewnienia przejrzystości, uczciwości i efektywności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Wnioski:

Finanse publiczne w Polsce są regulowane przez Ustawę o finansach publicznych oraz inne akty prawne. UFP określa zasady gospodarowania środkami publicznymi, kontrolę wydatków oraz zapewnia przejrzystość i efektywność w gospodarowaniu środkami publicznymi. Inne akty prawne dotyczą m.in. rachunkowości, zamówień publicznych oraz finansów samorządu terytorialnego. Przestrzeganie tych aktów jest kluczowe dla zapewnienia uczciwości i efektywności w wykorzystywaniu środków publicznych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Link do strony: https://www.silvanspa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here